Thông báo

Order1h thông báo điều chỉnh GIẢM tỷ giá ngày 31/07/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ bảy ngày 31/07/2021, Order1h điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 31/07/2021 , sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3675 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Order1h.com

Thông báo điều chỉnh mức trọng lượng và điều chỉnh giảm phí VCQT về Việt Nam

Kính gửi Quý Khách hàng! Order1h.com xin thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển Quốc tế về Việt Nam đối với hình thức Vận chuyển Thường , với các mức trọng lượng của đơn hàng sau khi đã điều chỉnh, cụ thể như sau: Điều chỉnh giảm 2000đ/1kg ở tất cả các mức vận chuyển Thường về Việt Nam: – Thời gian áp …

Thông báo điều chỉnh mức trọng lượng và điều chỉnh giảm phí VCQT về Việt Nam Read More »

Order1h thông báo điều chỉnh GIẢM tỷ giá ngày 14/07/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ tư ngày 14/07/2021, Order1h điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 14/07/2021, sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3710 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Order1h.com

Order1h thông báo điều chỉnh GIẢM tỷ giá ngày 17/06/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ năm ngày 17/06/2021, Order1h điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 17/06/2021, sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3760 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Order1h.com

Order1h thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 25/05/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ Ba ngày 25/05/2021, Order1h điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 25/05/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3790 VNĐ. Trân trọng …

Order1h thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 25/05/2021 Read More »

Order1h thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 21/05/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 12h00 Thứ Sáu ngày 21/05/2021, Order1h điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h00 ngày 21/05/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3770 VNĐ. Trân trọng …

Order1h thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 21/05/2021 Read More »

Điều chỉnh tăng tỷ giá đồng NDT ngày 21/04/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 12h00 Thứ Tư ngày 21/04/2021, OD1h điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h00 ngày 21/04/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3750 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT OD1h.com