Thông báo

Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển thường về Việt Nam ngày 11/02/2023

Kính gửi Quý Khách hàng! Order1h.com xin thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển Quốc tế về Việt Nam đối với hình thức Vận chuyển Thường, với tất cả các mức trọng lượng của đơn hàng, cụ thể như sau: – Điều chỉnh giảm 2.000đ/kg đối với hình thức Vận Chuyển Thường, với tất cả …

Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển thường về Việt Nam ngày 11/02/2023 Read More »

Order1h thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 27/10/2022

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 12h00 Thứ năm ngày 27/10/2022, Order1h điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h00 Thứ năm ngày 27/10/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3640 VNĐ. Trân trọng thông …

Order1h thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 27/10/2022 Read More »

Order1h thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 24/10/2022

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ hai ngày 24/10/2022, Order1h điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 Thứ hai ngày 24/10/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3620 VNĐ. Trân trọng thông …

Order1h thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 24/10/2022 Read More »

Order1h thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 27/09/2022

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 12h00 Thứ ba ngày 27/09/2022, Order1h điều chỉnh GIẢM tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h00 Thứ ba ngày 27/09/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3590VNĐ. Trân …

Order1h thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 27/09/2022 Read More »

Order1h thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 30/08/2022

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ ba ngày 30/08/2022, Order1h điều chỉnh GIẢM tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 Thứ ba ngày 30/08/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3690VNĐ. Trân trọng …

Order1h thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 30/08/2022 Read More »

Thông báo điều chỉnh giảm phí VCQT về Việt Nam ngày 04/08/2022

Kính gửi Quý Khách hàng! Order1h.com xin thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển Quốc tế về Việt Nam đối với tất cả các hình thức vận chuyển theo các mức trọng lượng của đơn hàng, cụ thể như sau: – Điều chỉnh giảm 3.000đ/kg đối với hình thức Vận Chuyển Thường, TMDT theo bảng …

Thông báo điều chỉnh giảm phí VCQT về Việt Nam ngày 04/08/2022 Read More »

Order1h thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 29/07/2022

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ sáu ngày 29/07/2022, Order1h điều chỉnh GIẢM tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 Thứ sáu ngày 29/07/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3720 VNĐ. Trân trọng thông …

Order1h thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 29/07/2022 Read More »

Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận Chuyển về Việt Nam và Giảm tỷ giá ngày 22/06/2022

Order1h.com xin thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển Quốc tế về Việt Nam đối với hình thức Vận chuyển TMDT, với tất cả các mức trọng lượng của đơn hàng, cụ thể như sau: – Điều chỉnh giảm 3.000đ/kg đối với hình thức Vận Chuyển thường và TMDT với tất cả các mức …

Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận Chuyển về Việt Nam và Giảm tỷ giá ngày 22/06/2022 Read More »

Order1h thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 05/05/2022

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 12h00 Thứ năm ngày 05/05/2022, Order1h điều chỉnh GIẢM tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h00 ngày 05/05/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3780 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT …

Order1h thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 05/05/2022 Read More »