Thông báo

Order1h thông báo điều chỉnh GIẢM tỷ giá ngày 11/07/2023

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ ba ngày 11/07/2023, Order1h điều chỉnh GIẢM tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 11/07/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3430 VND. Trân trọng …

Order1h thông báo điều chỉnh GIẢM tỷ giá ngày 11/07/2023 Read More »

Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển thường về Việt Nam ngày 01/07/2023

Kính gửi Quý Khách hàng! Order1h.com xin thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển Quốc tế về Việt Nam đối với hình thức Vận chuyển Thường, với tất cả các mức trọng lượng của đơn hàng, cụ thể như sau: – Điều chỉnh giảm 2.000đ/kg đối với hình thức Vận Chuyển Thường, và vận chuyển …

Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển thường về Việt Nam ngày 01/07/2023 Read More »

Order1h thông báo điều chỉnh GIẢM tỷ giá ngày 09/06/2023

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ Sáungày 09/06/2023, Order1h điều chỉnh GIẢM tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 09/06/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3470VNĐ. Trân trọng thông báo! …

Order1h thông báo điều chỉnh GIẢM tỷ giá ngày 09/06/2023 Read More »

Order1h thông báo điều chỉnh GIẢM tỷ giá ngày 31/03/2023

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ Sáu ngày 31/03/2023, Order1h điều chỉnh GIẢM tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 31/03/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3570 VNĐ. Trân trọng …

Order1h thông báo điều chỉnh GIẢM tỷ giá ngày 31/03/2023 Read More »

Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển thường về Việt Nam ngày 11/02/2023

Kính gửi Quý Khách hàng! Order1h.com xin thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển Quốc tế về Việt Nam đối với hình thức Vận chuyển Thường, với tất cả các mức trọng lượng của đơn hàng, cụ thể như sau: – Điều chỉnh giảm 2.000đ/kg đối với hình thức Vận Chuyển Thường, với tất cả …

Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển thường về Việt Nam ngày 11/02/2023 Read More »

Order1h thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 27/10/2022

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 12h00 Thứ năm ngày 27/10/2022, Order1h điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h00 Thứ năm ngày 27/10/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3640 VNĐ. Trân trọng thông …

Order1h thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 27/10/2022 Read More »

Order1h thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 24/10/2022

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ hai ngày 24/10/2022, Order1h điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 Thứ hai ngày 24/10/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3620 VNĐ. Trân trọng thông …

Order1h thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 24/10/2022 Read More »

Order1h thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 27/09/2022

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 12h00 Thứ ba ngày 27/09/2022, Order1h điều chỉnh GIẢM tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h00 Thứ ba ngày 27/09/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3590VNĐ. Trân …

Order1h thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 27/09/2022 Read More »

Order1h thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 30/08/2022

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ ba ngày 30/08/2022, Order1h điều chỉnh GIẢM tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 Thứ ba ngày 30/08/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3690VNĐ. Trân trọng …

Order1h thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 30/08/2022 Read More »