Thông báo

Order1h thông báo điều chỉnh GIẢM tỷ giá ngày 17/06/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ năm ngày 17/06/2021, Order1h điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 17/06/2021, sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3760 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT Order1h.com

Order1h thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 25/05/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 Thứ Ba ngày 25/05/2021, Order1h điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 25/05/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3790 VNĐ. Trân trọng …

Order1h thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 25/05/2021 Read More »

Order1h thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 21/05/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 12h00 Thứ Sáu ngày 21/05/2021, Order1h điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h00 ngày 21/05/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3770 VNĐ. Trân trọng …

Order1h thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 21/05/2021 Read More »

Điều chỉnh tăng tỷ giá đồng NDT ngày 21/04/2021

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 12h00 Thứ Tư ngày 21/04/2021, OD1h điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h00 ngày 21/04/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3750 VNĐ. Trân trọng thông báo! BQT OD1h.com