Hướng dẫn tạo khiếu nại trên Order1h.com

Để thao tác tạo Khiếu nại trên đơn hàng khác hàng cần thao tác như sau:
 + Bước 1: Vào đơn hàng chi tiết cần Khiếu nại
 + Bước 2: Di chuyển chuột vào phần Khiếu nại
 + Bước 3: Click vào “tạo khiếu nại đơn hàng”
 + Bước 4: Điền mã sản phẩm cần khiếu nại
 + Bước 5: Chọn lý do muốn Khiếu nại/ Mô tả chi tiết sản phầm cần khiếu nại/ Phương án xử l
ý/ Số tiền đề xuất và sau đó tải ảnh lên.
Lưu ý: 
Thông tin khiếu nại:
– Thông tin khiếu nại cần ghi đầy đủ nội dung: Mã/tên hàng hóa, tình trạng…Đồng thời ghi rõ mong muốn được giải quyết theo hướng trả hàng hay bồi thường trong mục trao đổi với Order1h. Yêu cầu cụ thể như sau:
Yêu cầu đối với các khiếu nại thiếu hàng:
– Ghi rõ ID sản phẩm thiếu.
– Gửi kèm hình ảnh Phiếu giao hàng (thể hiện trọng lượng hoặc số lượng sản phẩm thực giao có chữ ký của Nhân viên Giao hàng).
– Hình ảnh cân nặng kiện hàng đã nhận (bao gồm cả bao bì và sản phẩm).
– Hình ảnh chụp thực tế các sản phẩm đã nhận được.
– Hình ảnh mã bill vận chuyển của NCC được dán trên kiện hàng; hình ảnh hóa. đơn phát hàng của người bán trong kiện hàng (nếu có).
– Hình ảnh cân nặng 1 sản phẩm hoặc 1 nhóm sản phẩm.

Yêu cầu đối với khiếu nại hàng sai, lỗi, hỏng hóc:
– Ghi rõ nội dung yêu cầu trong chi tiết khiếu nại (Bồi thường hoặc đổi trả hàng)
– Hình ảnh chụp tổng thể của Sản phẩm thực nhận: Hình ảnh chụp cận/chi tiết/các góc tại vị trí có lỗi trên sản phẩm;
– Đề xuất phương án xử lý ngay từ thời điểm khiếu nại: Mong muốn được bồi thường/chia sẻ số tiền….hoặc mong muốn đổi/trả hàng.

Yêu cầu đối với các khiếu nại liên quan tới khối lượng:
– Gửi kèm hình ảnh Phiếu giao hàng (thể hiện trọng lượng hoặc số lượng sản phẩm thực giao có chữ ký của Nhân viên Giao hàng).
– Chụp hình ảnh khối lượng hàng hóa tại kho hoặc có sự xác nhận của nhân viên Order1h trong tình trạng kiện hàng vẫn còn chưa mở.

Yêu cầu đối với các khiếu nại khác: Trong quá trình thực hiện các thủ tục khiếu nại, Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác, cung cấp các thông tin thêm (nếu cần) để thuận tiện cho việc trao đổi với các đơn vị đối tác (NCC, Vận chuyển) nhằm mục đích giải quyết nhanh và chính xác các khiếu nại của Khách hàng.

Chi tiết về Chính sách Khiếu nại vui lòng xem tại đây