Hướng dẫn rút tiền từ Ví Order1h về TK ngân hàng của Khách hàng

Để thực hiện rút tiền từ Ví Order1h về tài khoản ngân hàng cá nhân, Quý khách vui lòng gửi email yêu cầu rút tiền tới địa chỉ hòm thư gmail của Order1h: “nguyenvantoan.anphat@gmail.com”.

Quý khách vui lòng CC: “phamhuutran.anphat@gmail.com” , “doanluongnapa95@gmail.com”.

Email sử dụng để gửi yêu cầu rút tiền phải là email Quý khách sử dụng đăng ký trên website order1h.com. Số tiền yêu cầu rút phải nhỏ hơn hoặc bằng số dư tài khoản trên Ví Order1h và không còn các khoản cần truy thu.

Trong email, Quý khách vui lòng gửi thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền trong trường hợp chuyển khoản như: Tên User trên Order1h, Tên chủ tài khoản, Số tài khoản, Ngân hàng và Chi nhánh ngân hàng, số tiền muốn rút, lý do muốn rút tiền.

Trong thời gian 1-3 ngày làm việc (trừ thứ 7, chủ nhật), kể từ khi nhận được yêu cầu rút tiền, Order1hsẽ thực hiện việc kiểm tra, xác nhận chủ sở hữu tài khoản và hoàn tất việc chuyển tiền tới Quý khách.

Trường hợp tài khoản nhận tiền của Quý khách, khác các Ngân hàng Chúng tôi đang có, việc nhận được tiền có thể mất nhiều thời gian hơn do các thủ tục từ phía Ngân hàng.

order1h.com